Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne
  Program profilaktyczno - wychowawczy
  SPRAWOZDANIA

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki
  Statut przedszkola

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami
  Program dokumenty

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]technika

KRYTERIA OCEN Z ZAJ岊 TECHNICZNYCH

 

Zgodnie z rozporz康zeniem nale篡 pami皻a, 瞠 przy ustalaniu oceny z techniki nale篡 bra w szczeg鏊no軼i pod uwag wysi貫k wk豉dany przez ucznia w wykonanie pracy.

Z powy窺zego zapisu wynika, 瞠 ocena z jednej strony powinna uwzgl璠nia wysi貫k w這穎ny w opanowanie okre郵onych tre軼i i umiej皻no軼i, stopie zaanga穎wania si w proces zdobywania wiedzy, z drugiej za strony dawa rzetelne informacje o stopniu opanowania materia逝 przez ucznia.

 

Formy aktywno軼i podlegaj帷e ocenie na zaj璚iach technicznych:

·         aktywno嗆,

·         prace wykonywane na lekcji, 獞iczenia,

·         prace wytw鏎cze,

·         odpowiedzi ustne,

·         prace pisemne, testy,

·         prace domowe,

·         przygotowanie do zaj耩,

·         zeszyt ucznia,

·         prace dodatkowe (dla ch皻nych),

·         praca w grupach,

·         gazetki tematyczne.

 

 

Przedmiot oceny

Kryteria oceny

wiadomo軼i

zakres wiadomo軼i

jako嗆 (stopie rozumienia)

samodzielno嗆 w odtwarzaniu i stosowaniu wiadomo軼i (operatywno嗆)

umiej皻no軼i

poprawno嗆 danego dzia豉nia

bieg這嗆 w jego wykonaniu

samodzielno嗆 w stosowaniu danej umiej皻no軼i

postawy wobec pracy i techniki

gospodarno嗆

dyscyplina pracy

wsp馧praca i wsp馧odpowiedzialno嗆

Wytwory dzia豉lno軼i praktycznej (wykonane w pracowni)

funkcjonalno嗆

zgodno嗆 z projektem

estetyka wykonania

oryginalno嗆 rozwi您ania (je郵i wytw鏎 projektuje ucze)

zeszyt przedmiotowy, dokumentacja techniczna

kompletno嗆 i poprawno嗆, estetyka

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og鏊ne wymagania na poszczeg鏊ne oceny

 

Ocena

Opanowanie wiadomo軼i i umiej皻no軼i przewidziane programem nauczania w %

Wska幡iki

celuj帷a

100%

Ucze:

·         opanowa wiedz i umiej皻no軼i przewidziane programem nauczania

·         biegle pos逝guje si zdobytymi wiadomo軼iami, u篡waj帷 w豉軼iwej dla techniki terminologii, oraz proponuje rozwi您ania nietypowe

·         wykazuje si inwencj tw鏎cz

·         osi庵a sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje si do fina逝 na szczeblu wojew鏚zkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne por闚nywalne osi庵ni璚ia

·         umiej皻nie podchodzi do rozwi您ywania problem闚 teoretycznych i praktycznych, cechuje si oryginalno軼i rozwi您a

·         samodzielnie poszukuje wiedzy, korzysta z wielu 廝鏚e, 郵edzi najnowsze osi庵ni璚ia nauki i techniki

·         tw鏎czo rozwija zainteresowania

·         wp造wa na aktywno嗆 innych uczni闚

·         zg豉sza cenne uwagi

·         pomaga kole瘸nkom i kolegom

·         pracuje systematycznie

 

bardzo dobra

91% – 100%

Ucze:

·         opanowa wiedz i umiej皻no軼i przewidziane programem nauczania

·         sprawnie wykorzystuje wiedz i umiej皻no軼i w praktyce

·         jest samodzielny w rozwi您ywaniu problem闚 teoretycznych

·         potrafi wyci庵a wnioski i dokonywa ca這軼iowej analizy poruszanego zagadnienia

·         stosuje prawid這w terminologi w zakresie nazewnictwa materia堯w, proces闚, zjawisk, narz璠zi i urz康ze technicznych

·         sprawnie pos逝guje si narz璠ziami i przyborami

·         poprawnie rozpoznaje materia造 i okre郵a ich cechy

·         w豉軼iwie organizuje stanowisko pracy

·         bierze czynny udzia w lekcji, wyr騜nia si zaanga穎waniem                            i aktywno軼i, jest zawsze do zaj耩 przygotowany

·         prowadzi estetycznie, dok豉dnie i czytelnie dokumentacj techniczn

·         racjonalnie gospodaruje materia豉mi i czasem

·         zna i stosuje zasady bhp

·         bierze udzia w konkursach przedmiotowych

 

dobra

70% – 90%

Ucze:

·         nie w pe軟i opanowa wiedz i umiej皻no軼i przewidziane programem nauczania

·         poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomo軼i, rozwi您uje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

·         wykazuje du膨 samodzielno嗆 w korzystaniu z r騜nych 廝鏚e wiedzy

·         na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela

·         prawid這wo i bezpiecznie pos逝guje si narz璠ziami, przyborami                       i sprz皻em technicznym

·         poprawnie rozpoznaje materia造 i okre郵a ich cechy

·         dok豉dnie i zgodnie z dokumentacj wykonuje wszystkie prace i zadania wytw鏎cze

·         poprawnie prowadzi dokumentacj

·         czynnie uczestniczy w zaj璚iach i najcz窷ciej jest do nich przygotowany

·         sporadycznie prezentuje swe zainteresowania techniczne

·         stara si oszcz璠nie gospodarowa materia豉mi i czasem

·         niekiedy korzysta z r騜nych 廝鏚e informacji

·         zna i stosuje zasady bhp

 

dostateczna

50% – 69%

Ucze:

·         nie w pe軟i opanowa wiedz i umiej皻no軼i przewidziane programem nauczania

·         rozwi您uje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 鈔ednim stopniu trudno軼i

·         zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela

·         zna nazwy podstawowych narz康zi, przybor闚 i sprz皻u technicznego, poprawnie nimi si pos逝guje

·         poprawnie rozpoznaje materia造, nie dla wszystkich okre郵a cechy

·         potrafi bezpiecznie i zgodnie z planem wykonywa prace wytw鏎cze

·         potrafi stosowa zdobyte wiadomo軼i do rozwi您ywania typowych zada z pomoc nauczyciela

·         potrafi wykona dokumentacj techniczn z nielicznymi b喚dami

·         przyk豉da niewielk wag do oszcz璠nego gospodarowania materia豉mi    i czasem

·         rzadko korzysta z r騜nych 廝鏚e informacji

·         zna i stosuje zasady bhp

 

dopuszczaj帷a

30% – 49%

Ucze:

·         posiada du瞠 braki w opanowaniu wiadomo軼i i umiej皻no軼i

·         ma problemy z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiej皻no軼i w praktyce

·         ma trudno軼i z organizacj w豉snej pracy

·         wykonuje prace wytw鏎cze z licznymi odst瘼stwami od projektu, niedok豉dnie i nieestetycznie

·         rozwi您uje z pomoc nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudno軼i

·         potrafi bezpiecznie pos逝giwa si narz璠ziami, przyborami i sprz皻em technicznym

·         prowadzi dokumentacj niestarannie i niesystematycznie

·         cz瘰to jest nieprzygotowany do lekcji

·         ma這 uwagi po鈍i璚a oszcz璠nemu gospodarowaniu materia豉mi i czasem

·         pracuje zgodnie z przepisami bhp, cho czasem je lekcewa篡

 

 

 

 

 

Flash Zegar
Kalendarz
Pa寮ziernik 2019
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy