Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne
  Program profilaktyczno - wychowawczy
  SPRAWOZDANIA

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki
  Statut przedszkola

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami
  Program dokumenty

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]Program dokumenty

Dokumenty do projektu

frZa陰cznik nr 1

FORMULARZ ZGΜSZENIA DZIECKA DO PROJEKTU
Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza

 

Wype軟ia osoba przyjmuj帷a formularz

Data wp造wu:

 

Czytelny podpis:

 

 

Uwaga! Kart wype軟iaj rodzice lub opiekunowie prawni dziecka

Prosz o przyj璚ie mojego dziecka/podopiecznego do projektu „Stawiamy na przedszkolaki”, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czepielowicach w ramach:

Zaznacz w豉軼iwe:

         Taniec z rytmik

         Zaj璚ia artystyczne

         Kinezjologia edukacyjna

         Szachy

         Indywidualizacja: logopedyczne

         Indywidualne zaj璚ia korekcyjno-kompensacyjne z pedagogiem

I.                   Dane dziecka

1

Imi (imiona):

 

Wojew鏚ztwo:

 

2

Nazwisko:

 

Miejscowo嗆:

 

3

Data urodzenia:

 

Kod pocztowy:

 

4

Miejsce urodzenia:

 

Ulica:

 

5

PESEL:

 

Nr domu:

 

 

II.                 Dane rodzic闚/opiekun闚 prawnych

 

 

Dane matki/opiekunki prawnej

Dane ojca/opiekuna prawnego

1

Imi (imiona):

 

 

2

Nazwisko:

 

 

3

Telefon:

 

 

4

E-mail

 

 

 

III.              O鈍iadczenie rodzic闚

O鈍iadczam, 瞠 zapozna貫m/-am si z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza”. O鈍iadczam, 瞠 dane zawarte w z這穎nym przeze mnie formularzu zg這szeniowym s zgodne z prawd oraz 瞠 zosta貫m pouczony, i podanie danych niezgodnie z prawd rodzi b璠zie po stronie podaj帷ego nieprawdziwe dane odpowiedzialno嗆 cywiln wzgl璠em poszkodowanego.

 

Lubsza, dnia …………………………………………………………………

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

IV.              Dane o sytuacji rodzinnej dziecka

Ja, ni瞠j podpisana/-y ……………………………………………………………………………………. legitymuj帷a/-y si dowodem osobistym nr ……………………………………. wydanym przez ………………………….………..........................………………..

1.      Samotne wychowywanie potomstwa

O鈍iadczam, i:

       nie jestem osob samotnie wychowuj帷 potomstwo,

       jestem osob samotnie wychowuj帷 potomstwo.

 

2.      O鈍iadczenie rodzica/rodzic闚 lub opiekuna prawnego/opiekun闚 prawnych
o sytuacji materialnej dziecka.

O鈍iadczam, i moje dziecko wychowuje si w rodzinie o trudnej sytuacji materialnej:

       tak

       nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK wpisz miesi璚zny doch鏚 netto na cz這nka rodziny w z (za ostatni pe軟y miesi帷):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

3.      O鈍iadczenie o niepe軟osprawno軼i

O鈍iadczam, 瞠

       moje dziecko/podopieczny jest

       moje dziecko/podopieczny nie jest

osob niepe軟osprawn / osobami niepe軟osprawnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnianiu os鏏 niepe軟osprawnych Dz.U. 2018 poz. 511), i/lub osob z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

*osoby z niepe軟osprawno軼i musz przed這篡 orzeczenie o niepe軟osprawno軼i lub r闚nowa積y dokument.

 

 

O鈍iadczam, 瞠 powy窺ze dane s zgodne z prawd oraz 瞠 zosta貫m pouczony, i podanie danych niezgodnie z prawd rodzi b璠zie po stronie podaj帷ego nieprawdziwe dane odpowiedzialno嗆 cywiln wzgl璠em poszkodowanego.

 

*niepotrzebne skre郵i

Lubsza, dnia ……………………………………………………………………

(data i podpisy rodzic闚/opiekun闚 prawnych)

 

 

Za陰czniki:

1.      Je郵i dotyczy – orzeczenie o niepe軟osprawno軼i (kopia).

 

 

Uwaga: wype軟ia komisja rekrutacyjna

Opinia pedagoga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba przyznanych punkt闚 (max.10)

 

Opinia nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba przyznanych punkt闚

(max.5)

 

Dziecko wymaga wyd逝穎nej opieki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba przyznanych punkt闚

(max.5)

 

Dziecko wychowuje si w rodzinie o wyj徠kowo trudnej sytuacji materialnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba przyznanych punkt闚

(max.5)

 

Suma punkt闚

 

Decyzja o zakwalifikowaniu do projektu:                   TAK              NIE

 

 

 

Za陰cznik nr 2.1

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„STAWIAMY NA PRZEDSZKOLAKI W GMINIE LUBSZA”

 

Ja, ni瞠j podpisany(a), ...............................................................................................................................

(imi i nazwisko sk豉daj帷ego o鈍iadczenie)

 

zamieszka造 ...............................................................................................................................................

(adres zamieszkania: miejscowo嗆, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania)

 

deklaruj udzia w Projekcie pt.: Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza”, realizowanym przez Gmin Lubsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Spo貫czny)

-        dla osi priorytetowej: 09 Wysoka jako嗆 edukacji; 

-        dzia豉nia: 09.01 Rozw鎩 edukacji;

-        poddzia豉nia: 09.01.03 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Tym samym zobowi您uj si do uczestnictwa w ustalonych przedsi瞝zi璚iach zwi您anych z doskonaleniem umiej皻no軼i i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach projektu Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza.

Ponadto o鈍iadczam, 瞠:

1.       Zapozna貫m/-am si z Regulaminem projektu i dokumentami rekrutacyjnymi i zobowi您uje si do przestrzegania i stosowania postanowie tych dokument闚.

2.       Spe軟iam kryteria kwalifikowalno軼i uprawniaj帷e do udzia逝 w ww. Projekcie.

3.       Wyra瘸m zgod na badania ankietowe i ewaluacyjne, a tak瞠 rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdj璚iach wykonanych w ramach dzia豉 promocyjnych i archiwizacyjnych do projektu.

4.       Zosta貫m poinformowany, 瞠 projekt jest wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Spo貫czny); Dzia豉nie 09.01, Poddzia豉nie 09.01.03.

5.       W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z zaj耩 realizowanych w ramach projektu w trakcie jego trwania, zobowi您uj si przedstawi pisemnie powody rezygnacji.

 

O鈍iadczam, 瞠 dane zawarte w z這穎nych przeze mnie w dokumentach s zgodne z prawd oraz 瞠 zosta貫m pouczony, i podanie danych niezgodnie z prawd rodzi b璠zie po stronie podaj帷ego nieprawdziwe dane odpowiedzialno嗆 cywiln wzgl璠em poszkodowanego.

 

 

 

Lubsza, dnia …………………………………………………………………

(data i podpis)

 

 

 

Za陰cznik nr 2

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„STAWIAMY NA PRZEDSZKOLAKI W GMINIE LUBSZA”

 

 

Ja, ni瞠j podpisany(a), ...............................................................................................................................

(imi i nazwisko sk豉daj帷ego o鈍iadczenie)

zamieszka造 ...............................................................................................................................................

(adres zamieszkania: miejscowo嗆, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania)

deklaruj udzia mojego dziecka/podopiecznego ....................................................................................

(imi i nazwisko dziecka)

 

w Projekcie pt.: Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza”, realizowanym przez Gmin Lubsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Spo貫czny)

-        dla osi priorytetowej: 09 Wysoka jako嗆 edukacji; 

-        dzia豉nia: 09.01 Rozw鎩 edukacji;

-        poddzia豉nia: 09.01.03 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Tym samym zobowi您uj si do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zaj璚iach w przedszkolu realizowanych w ramach projektu „Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza”.

Ponadto o鈍iadczam, 瞠:

1.       Zapozna貫m/-am si z Regulaminem projektu i dokumentami rekrutacyjnymi i zobowi您uje si do przestrzegania i stosowania postanowie tych dokument闚.

2.       Moje dziecko/podopieczny spe軟ia kryteria kwalifikowalno軼i uprawniaj帷e do udzia逝 w ww. Projekcie.

3.       Wyra瘸m zgod na badania ankietowe i ewaluacyjne, a tak瞠 rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz wizerunku dziecka/podopiecznego utrwalonego na zdj璚iach wykonanych w ramach dzia豉 promocyjnych i archiwizacyjnych do projektu.

4.       Zosta貫m poinformowany, 瞠 projekt jest wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Spo貫czny); Dzia豉nie 09.01, Poddzia豉nie 09.01.03.

5.       W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z zaj耩 realizowanych w ramach projektu w trakcie jego trwania, opiekun prawny uczestnika projektu ma obowi您ek przedstawi pisemnie powody rezygnacji.

 

O鈍iadczam, 瞠 dane zawarte w z這穎nym przeze mnie formularzu zg這szeniowym s zgodne z prawd oraz 瞠 zosta貫m pouczony, i podanie danych niezgodnie z prawd rodzi b璠zie po stronie podaj帷ego nieprawdziwe dane odpowiedzialno嗆 cywiln wzgl璠em poszkodowanego.

 

 

Lubsza, dnia …………………………………………………………………

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

Za陰cznik nr 1.1

FORMULARZ ZGΜSZENIA NAUCZYCIELA DO PROJEKTU
Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza

 

Wype軟ia osoba przyjmuj帷a formularz

Data wp造wu:

 

Czytelny podpis:

 

 

Prosz o przyj璚ie mnie do projektu „Stawiamy na przedszkolaki”, realizowanego przez gmin Lubsza w ramach:

Zaznacz w豉軼iwe:  

ZSP w M彗oszycach:

  Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika 3 semestry

  Studia Podyplomowe: Logopedia 3 semestry

ZSP w Lubszy:

  Studia Podyplomowe: Oligofrenopedagogika 3 semestry

  Studia Podyplomowe: Filologia angielska 3 semestry

ZSP w Ko軼ierzycach:

  Studia Podyplomowe Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogik 3sem.

  Kurs: wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy z dzie熤i 6h

  Kurs: Arteterapia terapia sztuk 24h

 Inne (jakie) …………………………………………………………………………………………..:

 

I.                   Dane nauczyciela s

1

Imi (imiona):

 

Wojew鏚ztwo:

 

2

Nazwisko:

 

Miejscowo嗆:

 

3

Data urodzenia:

 

Kod pocztowy:

 

4

Miejsce urodzenia:

 

Ulica:

 

5

PESEL:

 

Nr domu:

 

6

Telefon

 

Mail

 

 

II.                 Uzasadnienie konieczno軼i podj璚ia wskazanego kursu – wpisuje nauczyciel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis nauczyciela …………………………………………………………………………………………

III.              Opinia dyrektora przedszkola (uzupe軟ia Dyrektor)

 

 

 

 

 

 

 

Liczba przyznanych punkt闚:

Decyzja o zakwalifikowaniu:  TAK / NIE

 

 

 

Za陰cznik nr 4

 

Instytucja Zarz康zaj帷a powierza Beneficjentowi do przetwarzania nast瘼uj帷y zbi鏎 danych osobowych w zakresie dofinansowanego projektu zawieraj帷y kategorie danych osobowych:

 

Dane uczestnik闚 projekt闚 RPO WO 2014-2020

 

a)      nazwiska i imiona

b)      adres zamieszkania lub pobytu

c)       PESEL

d)      miejsce pracy

e)      zaw鏚

f)       wykszta販enie

g)      numer telefonu

h)      wiek

i)        adres email

j)        informacja o bezdomno軼i

k)      sytuacja spo貫czna i rodzinna

l)        migrant

m)    pochodzenie etniczne

n)      stan zdrowia

 

- zakres danych zgodny z za陰cznikiem nr I do Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spo貫cznego
i uchylaj帷ego rozporz康zenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. z 2013 r. L 347/470):

 

 

Lp.

Nazwa

 

Dane uczestnika

1

Imi

 

2

Nazwisko

 

3

PESEL

 

4

Kraj

 

5

Rodzaj uczestnika

indywidualny

6

Nazwa Instytucji

---

7

P貫

K / M

8

Wiek w chwili przyst徙ienia do projektu

---

9

Wykszta販enie

 

 

Dane kontaktowe uczestnika

10

Wojew鏚ztwo

 

11

Powiat

 

12

Gmina

 

13

Miejscowo嗆

 

14

Ulica

 

15

Nr budynku

 

16

Nr lokalu

 

17

Kod pocztowy

 

18

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)

---

19

Telefon kontaktowy

 

20

Adres e-mail

 

Szczeg馧y i rodzaj wsparcia

21

Data rozpocz璚ia udzia逝 w projekcie

 

22

Data zako鎍zenia udzia逝 w projekcie

 

23

Status osoby na rynku pracy w chwili przyst徙ienia do projektu

 

24

Wykonywany zaw鏚

 

25

Zatrudniony w

 

26

Sytuacja (1) osoby w momencie zako鎍zenia udzia逝 w projekcie

 

27

Sytuacja (2) osoby w momencie zako鎍zenia udzia逝 w projekcie

 

28

Inne rezultaty dotycz帷e os鏏 m這dych

---

29

Zako鎍zenie udzia逝 osoby w projekcie zgodnie z zaplanowan dla niej 軼ie磬 uczestnictwa

 

30

Rodzaj przyznanego wsparcia

 

31

Data rozpocz璚ia udzia逝 we wsparciu

 

32

Data zako鎍zenia udzia逝 we wsparciu

 

33

Data za這瞠nia dzia豉lno軼i gospodarczej

---

34

Kwota przyznanych 鈔odk闚 na za這瞠nie dzia豉lno軼i gospodarczej

---

35

PKD za這穎nej dzia豉lno軼i gospodarczej

---

Status uczestnika projektu w chwili przyst徙ienia do projektu

36

Osoba nale膨ca do mniejszo軼i narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

TAK / NIE / ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI

37

Osoba bezdomna lub dotkni皻a wykluczeniem z dost瘼u do mieszka

TAK / NIE

38

Osoba z niepe軟osprawno軼iami

TAK / NIE / ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI

39

Osoba przebywaj帷a w gospodarstwie domowym bez os鏏 pracuj帷ych

TAK / NIE

40

w tym: w gospodarstwie domowym z dzie熤i pozostaj帷ymi na utrzymaniu

TAK / NIE

41

Osoba 篡j帷a w gospodarstwie sk豉daj帷ym si z jednej osoby doros貫j i dzieci pozostaj帷ych na utrzymaniu

TAK / NIE

42

Osoba o innej niekorzystnej sytuacji spo貫cznej (innej ni wymienione)

TAK / NIE / ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI

43

Przynale積o嗆 do grupy docelowej zgodnie ze Szczeg馧owym Opisem Priorytet闚 Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wojew鏚ztwa 奸御kiego 2014-2020 / Zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu

TAK / NIE

 

 

 

 

..................................

Podpis osoby upowa積ionej

 

 

 

 

Za陰cznik nr 3

 

O名IADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU[1]

W zwi您ku z przyst徙ieniem do projektu pn. Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza o鈍iadczam, 瞠 przyjmuj do wiadomo軼i, i:

1)    administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspieraj帷y realizacj program闚 operacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzib przy ul. Wsp鏊nej 2/4, 00-926 Warszawa;

2)   administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Opolskiego 2014-2020 jest Marsza貫k Wojew鏚ztwa Opolskiego z siedzib w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urz康 Marsza趾owski Wojew鏚ztwa Opolskiego,

3)   podstaw prawn przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a
i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – dane osobowe s niezb璠ne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie:

w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Opolskiego 2014-2020:

a)      art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115,  art. 122 ,  art. 125 ust. 2. lit d), oraz art. 125 ust 4 lit a), art. 125 ust 5 i 6 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj帷ego wsp鏊ne przepisy dotycz帷e Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo貫cznego, Funduszu Sp鎩no軼i, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj帷ego przepisy og鏊ne dotycz帷e Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo貫cznego, Funduszu Sp鎩no軼i i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj帷ego rozporz康zenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz jego za陰cznikiem XIII (Kryteria desygnacji) - punkt 3.A.iv;

b)      art. 5 oraz art. 19 ust. 4  rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spo貫cznego i uchylaj帷ego rozporz康zenie Rady (WE) nr 1081/2006 wraz z za陰cznikiem I i II do tego rozporz康zenia;

c)      art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program闚 w zakresie polityki sp鎩no軼i finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z p騧n. zm.);

W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspieraj帷y realizacj program闚 operacyjnych:

a)        rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj帷ego wsp鏊ne przepisy dotycz帷e Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo貫cznego, Funduszu Sp鎩no軼i, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj帷ego przepisy og鏊ne dotycz帷e Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo貫cznego, Funduszu Sp鎩no軼i i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj帷e Rozporz康zenie Rady (WE) nr 1083/2006;

b)        rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spo貫cznego i uchylaj帷ego Rozporz康zenie Rady (WE) nr 1081/2006;

c)         rozporz康zenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze郾ia 2014 r. ustanawiaj帷ego szczeg馧owe przepisy wykonawcze do rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzor闚 s逝膨cych do przekazywania Komisji okre郵onych informacji oraz szczeg馧owe przepisy dotycz帷e wymiany informacji mi璠zy beneficjentami a instytucjami zarz康zaj帷ymi, certyfikuj帷ymi, audytowymi i po鈔ednicz帷ymi;

d)        ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program闚 w zakresie polityki sp鎩no軼i finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z p騧n. zm.);

4)   moje dane osobowe b璠 przetwarzane wy陰cznie w celu realizacji projektu (nazwa projektu), w szczeg鏊no軼i potwierdzenia kwalifikowalno軼i wydatk闚, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo軼i oraz dzia豉 informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO);

5)    moje dane osobowe zosta造 powierzone do przetwarzania Instytucji Po鈔ednicz帷ej – Wojew鏚zkiemu Urz璠owi Pracy w Opolu, ul. G這gowska 25c, 45-315 Opole, beneficjentowi realizuj帷emu projekt  - Gmina Lubsza z siedzib Urz璠u Gminy Lubsza ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza oraz podmiotom, kt鏎e na zlecenie beneficjenta uczestnicz w realizacji projektu: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubszy, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czepielowicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w M彗oszycach. Moje dane osobowe mog zosta udost瘼nione firmom badawczym realizuj帷ym badanie ewaluacyjne na zlecenie Powierzaj帷ego, Instytucji Zarz康zaj帷ej lub innego podmiotu kt鏎y zawar porozumienie z Powierzaj帷ym lub Instytucj Zarz康zaj帷 na realizacj ewaluacji.  Moje dane osobowe mog zosta r闚nie udost瘼nione specjalistycznym firmom, realizuj帷ym na zlecenie Powierzaj帷ego lub Instytucji Zarz康zaj帷ej kontrole w ramach RPO WO;

6)    Moje dane osobowe b璠 przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Opolskiego 2014 -2020 oraz zako鎍zenia archiwizowania dokumentacji;

7)   podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest r闚noznaczna z brakiem mo磧iwo軼i udzielenia wsparcia w ramach projektu;

8)   w ci庵u 4 tygodni po zako鎍zeniu udzia逝 w projekcie udost瘼ni dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udzia逝 w kszta販eniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;

9)   w ci庵u 12 miesi璚y od rozpocz璚ia dzia豉lno軼i gospodarczej przeka輳 informacj o liczbie utworzonych miejscach pracy[2];

10)  mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych;

11) mog skontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych wysy豉j帷 wiadomo嗆 na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl; iod@opolskie.pl lub adres poczty ………………-----……………………………….. (gdy ma to zastosowanie - nale篡 poda dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta);

12) dodatkowo w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) mam prawo do:

- cofni璚ia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- 膨dania od administratora dost瘼u do danych osobowych w zakresie danych dotycz帷ych sk豉daj帷ego niniejsze o鈍iadczenie w tym ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- do przeniesienia danych osobowych.

 

 

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWO汎 I DATA

         CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

 [1] Wz鏎 mo瞠 by modyfikowany przez Instytucj Zarz康zaj帷 poprzez dodanie element闚 okre郵onych dla deklaracji uczestnictwa w projekcie, przy czym wymagane jest aby uczestnik z這篡 odr瑿ne podpisy na deklaracji i o鈍iadczeniu.

[2] Dotyczy przyznania jednorazowych 鈔odk闚 na podj璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej.

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby ma這letniej o鈍iadczenie powinno zosta podpisane przez jej prawnego opiekuna.

 

 

Nab鏎 dzieci i nauczycieli do projektu „Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza”

Informujemy, 瞠 w dniach od 10 do 14 wrze郾ia 2018 r. prowadzony jest nab鏎 dzieci i nauczycieli do projektu Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza realizowanego przez Gmin Lubsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Spo貫czny)

 

Projekt jest realizowany ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa 奸御kiego na lata 2014-2020.   

 

Oferowane wsparcie obejmuje:

1.       Rozszerzenie oferty O鈔odk闚 Wsparcia Przedszkolnego w Gminie Lubsza tj. Przedszkola w Ko軼ierzycach, Lubszy i M彗oszycach o zaj璚ia dodatkowe

W ramach zadania zrealizowane zostan zaj璚ia dla 135 dzieci z 3 OWP w Gminie Lubsza. Do realizacji zaplanowano

A) Zaj璚ia kszta速uj帷e i rozwijaj帷e kompetencje kluczowe:

a) ZSP w M彗oszycach - 400h:

-        Zaj璚ia muzyczno ruchowe 160h 2gr.x15os. (2h w tyg./gr.)

-        Zaj璚ia rytmiczne-80h 1gr.x15os., 4h/msc/gr.

-        Zaj璚ia matematyczno -techniczne-80h 1gr.x15os., 4h/msc/gr.

-        Rozwijaj帷e kompetencje spo貫czno-emocjonalne -80h 1gr.x8os., 4h/msc/gr.

b) ZSP w Lubszy-240h:

-        Zaj璚ia stymuluj帷e rozw鎩 - Kodowanie na dywanie- 80h (2gr.x15os. (4x0,5h/msc/gr.)

-        Zaj璚ia muzyczno – taneczne -80h 1gr.x 15os. (4h/msc/gr.),

-        Zaj璚ia teatralne-80h 1gr.x 20os. (4h/msc/gr.),

c) ZSP w Ko軼ierzycach-400h:

-        Taniec z rytmik -180h 3 gr.x12os. (3h/msc/gr.)

-        Zaj璚ia artystyczne 180h 3gr.x12os. (3h/msc/gr.)

-        Kinezjologia edukacyjna 3gr.x12os. (3h/msc/gr.),

-        Szachy 1gr.x6os.-40h (4x0,5h/msc/os.),

B) Zaj璚ia wyr闚nuj帷e szanse edukacyjne dzieci w przedszkolu w zakresie stwierdzonych deficyt闚, z uwzgl璠nieniem indywidualnej pracy z dzieckiem 3 i 4l.:

a) W M彗oszycach-380h:

-        Zaj璚ia korekcyjno-kompensacyjne 1gr.x8os., 4h/msc/gr.

-        Indywidualne   zaj璚ia  logopedyczne   15 os. 1h(4 x 15min)/msc/os. tj.10h/rok/os.      

b) W Lubszy-520h:

-        Zaj璚ia korekcyjno kompensacyjne 3gr.x6os. (4x0,5h/msc/gr.)

-        Indywidualne   zaj璚ia  logopedyczne   20os. 1h(4 x 15min)/msc/os. tj. 10h/rok/os..

c) W Ko軼ierzycach(920h):

-        Indywidualizacja: logopedyczne 8os.     (4x0,5h/msc/os.).

-        Indywidualne   zaj璚ia  korekcyjno-kompensacyjne z pedagogiem 6os. (4x0,5h/msc/os.).

2.       Doskonalenie   umiej皻no軼i, kompetencji lub kwalifikacji 9      nauczycieli OWP do pracy z dzie熤i w wieku przedszkolnym:

a)      ZSP w M彗oszycach:

-        Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika 1osoba 3 semestry

-        Studia Podyplomowe: Logopedia 1osoba 3 semestry

b)      ZSP w Lubszy:

-        Studia   Podyplomowe: Oligofrenopedagogika 1osoba 3 semestry

-        Studia   Podyplomowe: Filologia angielska 1osoba 3 semestry

c)       OWP w Ko軼ierzycach:      

-        Studia   Podyplomowe Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogik 1os. 3sem.

-        Kurs: wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy z dzie熤i 6h, 5os鏏

-        Kurs: Arteterapia terapia sztuk 24h, 5os.

3.       Wyd逝瞠nie godzin pracy przedszkoli:

-        Wyd逝瞠nie czasu pracy przedszkola w Lubszy o 1h (od 15.30 do 16.30);

-        Wyd逝瞠nie czasu pracy M彗oszycach:

-        a) I oddzia逝   o 45min. (z 8:00 – 13:45 do 7:30 – 14:00);            

-        b) II oddzia逝 o 1h (z   8:00 – 13:00 do 8:00 – 14:00);

-        c) III oddzia逝 o 45min. (z 6:45 – 15:00 do 6:45–15:45).

 

 

Dokumentacj zg這szeniow nale篡 z這篡 w sekretariacie szko造/przedszkola w dniach od 10 do 14 wrze郾ia 2018 r., w kt鏎ej pobierana jest nauka (w godzinach pracy sekretariatu).

 

Projekt wsp馧finansowany jest ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego.

Dokumenty rekrutacyjne powinny by przez rodzica b康 opiekuna dziecka. 

 

Zapraszamy do udzia逝 w projekcie. Oferowane wsparcie jest nieodp豉tne.

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza”

 

 

realizowanego przez Gmin Lubsza

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Spo貫czny)

 

1. Postanowienia og鏊ne

1.      Niniejszy regulamin okre郵a zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza zwanego dalej „Stawiamy na przedszkolaki”,

2.      Realizatorem projektu jest Gmina Lubsza - jednostka samorz康u terytorialnego,

3.      Projekt jest realizowany w 3 plac闚kach szkolno-przedszkolnych w Gminie Lubsza:

-        Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubszy,  

-        Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czepielowicach,  

-        Zespole Szkolno-Przedszkolnym w M彗oszycach.

4.      Projekt jest wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Opolskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: 09 Wysoka jako嗆 edukacji;  dzia豉nia: 09.01 Rozw鎩 edukacji; poddzia豉nia: 09.01.03 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

5.      Projekt realizowany jest w terminie od 01.05.2018 r. do 30.06.2020 r.

6.      Udzia we wszystkich formach wsparcia dla uczestnik闚 realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i ca趾owicie bezp豉tny.

7.      Uczestnikami projektu mog zosta jedynie dzieci zamieszka貫 na terenie gminy Lubsza. Uczestnikiem projektu mog by r闚nie nauczyciele zatrudnieni plac闚kach przedszkolnych obj皻ych projektem deklaruj帷y ch耩 podnoszenia swoich kwalifikacji oraz prowadzenia zaj耩 w zakresie uzyskanych kwalifikacji.

8.      Celem g堯wnym projektu jest podniesienie poziomu jako軼i wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubsza w okresie od 1.05.2018 r.- 30.06.2020 r. poprzez podniesienie wiedzy oraz zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych 陰cznie 135 dzieci w wieku przedszkolnym z 3 ww. plac闚ek przedszkolnych znajduj帷ych si na terenie Gminy Lubsza (woj. opolskie) w okresie od wrze郾ia 2018 do czerwca 2020 podniesienie kompetencji, kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy dla 9 nauczycieli wychowania przedszkolnego przez realizacj kurs闚 i studi闚 podyplomowych i dostosowanie infrastruktury w 3 Zespo豉ch Szkolno-Przedszkolnych (w Lubszy, Ko軼ierzycach i M彗oszycach) oraz wyd逝瞠nie godzin pracy przedszkola w Lubszy i M彗oszycach.

9.      Zesp馧 Projektowy utworz przedstawiciele zespo堯w szkolno-przedszkolnych (Dyrektorzy Plac闚ek bior帷ych udzia w projekcie) przedstawiciel organu prowadz帷ego oraz przedstawiciel SWIG Delta Partner z Cieszyna (wykonawcy odpowiedzialnego za prawid這w realizacj projektu).

10.  W projekt b璠 zaanga穎wani pracownicy administracyjni oraz ksi璕owi z zespo堯w szkolno przedszkolnych bior帷ych udzia w projekcie.

11.  Nadz鏎 nad prac zespo逝 projektowego sprawowa b璠zie W鎩t Gminy Lubsza.

12.  Biuro Projektu mie軼i si w siedzibie Zespo逝 Szkolno - Przedszkolnego w Lubszy, ul. Szkolna 2, 49-313 Lubsza, tel. / fax 774120840, tel. 774120841, e-mail: psplubsza@gmail.com.

2. Zasady rekrutacji

1.      Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez 3 Komisje Rekrutacyjne (w ka盥ym zespole szkolno przedszkolnym bior帷ym udzia w projekcie) w sk豉dzie: dyrektor przedszkola bior帷ego udzia w projekcie oraz przedstawiciel organu prowadz帷ego.

2.      W przypadku zg這sze przewy窺zaj帷ych liczb miejsc Komisja Rekrutacyjna w oparciu o kryteria, dokona wyboru dzieci do projektu i ustali kolejno嗆 na listach rezerwowych. Osoby znajduj帷e si na li軼ie rezerwowej b璠 mog造 zosta w陰czone do projektu w wyniku rezygnacji uczestnika z listy zasadniczej.

3.      Informacja o rekrutacji oraz o planowanych dzia豉niach projektowych zostanie przekazana rodzicom na zebraniach w przedszkolach, w gazetkach przedszkolnych i na stronie internetowej plac闚ek edukacyjnych bior帷ych udzia w projekcie.

4.      Warunkiem wzi璚ia udzia逝 w rekrutacji jest przynale積o嗆 do grupy docelowej oraz wype軟ienie Formularza Zg這szenia do projektu (Za陰cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a w przypadku nauczyciela za陰cznik 1.1) wraz z wymaganymi za陰cznikami i z這瞠nie go do 14.09.2018 r. (pi徠ek) w sekretariacie przedszkola, do kt鏎ego ucz瘰zcza dziecko (lub prowadzi zaj璚ia nauczyciel).

Zebrane deklaracje po wyborze uczestnik闚 b璠 przekazane do biura projektu znajduj帷ym si w Zespo逝 Szkolno – Przedszkolnym  w Lubszy ul. Szkolna 2, 49-313 Lubsza.

5.      Dokumenty rekrutacyjne zostan udost瘼nione na stronie internetowej plac闚ek przedszkolnych bior帷ych udzia w projekcie oraz dost瘼ne b璠 w sekretariacie ka盥ej z plac闚ek bior帷ych udzia w projekcie.

6.      Rekrutacja do projektu prowadzona b璠zie poprzez przyjmowanie zg這sze dzieci do udzia逝 w projekcie sk豉danych przez ich rodzic闚/opiekun闚 ustawowych (wymagany jest podpis jednego z rodzic闚, opiekun闚).

7.      Rekrutacja do projektu b璠zie odbywa si od 10.09.2018r. do 14.09.2018 r.

8.      W ocenie z這穎nych ofert b璠 brane pod uwag kryteria formalne i merytoryczne.

9.      Pierwszy etap rekrutacji do nowej grupy opiera si b璠zie na weryfikacji kryteri闚 formalnych. Na podstawie formularza zg這szeniowego oceniona zostanie przynale積o嗆 do grupy docelowej.

Kryteria formalne:

-        Udzia w projekcie b璠 mog造 wzi望 dzieci, kt鏎e na dzie z這瞠nia Formularza Zg這szeniowego ucz瘰zczaj do danego przedszkola,

-        Udzia w projekcie b璠 mogli wzi望 udzia nauczyciele, kt鏎zy na dzie z這瞠nia Formularza Zg這szeniowego s zatrudnieni w danym przedszkolu.

Kryteria formalne weryfikowane s przez Dyrektora Przedszkola.

10.  Kryteria merytoryczne:

a) Nauczyciele:

-        Brak kompetencji / kwalifikacji z danej tematyki na podstawie posiadanej dokumentacji (na podstawie o鈍iadczenia nauczyciela) – 10 pkt.

-        Opinia Dyrektora Przedszkola - 5           pkt.

b) Uczniowie do dodatkowych zaj耩:

-        Pisemna opinia pedagoga /orzeczenie /opinia o niepe軟osprawno軼i  - 10 pkt.

-        Opinia nauczyciela / wychowawcy - 5pkt.

-        Dziecko wymaga wyd逝穎nej opieki (na podstawie opinii wychowawcy) - 5pkt.

-        Dziecko wychowuje si w rodzinie o wyj徠kowo trudnej sytuacji materialnej (na podstawie za鈍iadczenia o zatrudnieniu rodzic闚 / b康 o braku pracy, 鈔edniomiesi璚znych dochod闚 rodzic闚) - 5 pkt.

Dodatkowo pod uwag b璠 brane dokumenty wewn皻rzne przedszkola:

-        Diagnozy semestralne oraz w przypadku nauczycieli dokument闚 posiadanych uprawnie i kwalifikacji uczni闚 do zaj耩 dobierani b璠 na podstawie opinii nauczycieli i rozm闚 z rodzicami.

11.  Dzieci do zaj耩 dobierani b璠 na podstawie opinii            nauczycieli z semestru poprzedzaj帷ego nab鏎 z zakres闚, w ramach kt鏎ych planowane s zaj璚ia. W przypadku zaj耩 specjalistycznych pod uwag b璠 brane opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej        oraz opinie kadry pracuj帷ej z dzie熤i. W przypadku nauczycieli oceniana b璠zie        liczba szkole/kurs闚. Udzia w projekcie wezm nauczyciele o ma貫j ilo軼i kwalifikacji w zakresie tematyki wsparcia z uwzgl璠nieniem prowadzonych przez nich zaj耩.

12.  W przypadku zg這szenia wi瘯szej ilo軼i os鏏 oraz r闚nej ilo軼i punkt闚 o zakwalifikowaniu do projektu b璠zie brana pod uwag kolejno嗆 zg這sze.

13.  Na podstawie powy窺zych kryteri闚 stworzone zostan listy rankingowe, od najwi瘯szej liczby punkt闚 do najmniejszej. Osoby, kt鏎e nie zakwalifikuj si na zaj璚ia znajd si na li軼ie rezerwowej.

14.  W przypadku uchybie formalnych wymaga rekrutacji rodzic/opiekun prawny kandydata mo瞠 zosta poproszony drog mailow, telefoniczn b康 pisemnie o uzupe軟ienie brak闚 w dokumentacji. W przypadku nie uzupe軟ienia brak闚 w dokumentacji w ci庵u 5 dni roboczych dziecko mo瞠 zosta skre郵one z listy uczestnik闚 Projektu.

15.  Dodatkowo rodzic/opiekun prawny kandydata mo瞠 zosta poproszony o udzielenie wyja郾ie do z這穎nych przez siebie dokument闚 lub z這瞠nie dodatkowych dokument闚.

16.  Rekrutacja ma charakter jawny oraz przebiega z zachowaniem zasady r闚no軼i szans (w tym r闚no軼i p販i i jednakowego/r闚nego dost瘼u).

17.  W przypadku trudno軼i w rekrutacji Dyrektor Przedszkola przeprowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami, aby wyja郾i im potrzeb udzia逝 ich dzieci w dodatkowych zaj璚iach. Wzmocnione zostan r闚nie dzia豉nia promocyjne.

18.  Zg這szenia ch皻nych do udzia逝 w projekcie b璠 przyjmowane przez personel projektu w sekretariacie przedszkola bior帷ego udzia w projekcie.

19.  Warunkiem uczestnictwa dziecka w projekcie jest podpisanie przez jego rodzica/opiekuna prawnego w jego imieniu i na jego rzecz wszystkich niezb璠nych do realizacji projektu dokument闚 w tym:

a)      Deklaracji uczestnictwa w projekcie, przy czym rodzic/opiekun prawny kandydata ponosi prawn odpowiedzialno嗆 za realizacj zobowi您a wynikaj帷ych z powy窺zej Deklaracji (wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 2 do Regulaminu projektu, w przypadku nauczyciela Za陰cznik 2.1),

b)      O鈍iadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu o wyra瞠niu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 3 do Regulaminu projektu),

c)      Dane uczestnika projektu wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 4 do Regulaminu projektu.

20.  Odmowa podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka dokument闚, b璠zie r闚noznaczna z nieprzyst徙ieniem dziecka do udzia逝 w projekcie.

21.  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci poinformowani zostan o wynikach rekrutacji do dnia 21.09.2018 r.

3. Opis planowanych dzia豉

W ramach projektu „Stawiamy na przedszkolaki” przewidziano:

1.      Rozszerzenie oferty O鈔odk闚 Wsparcia Przedszkolnego w Gminie Lubsza tj. Przedszkola w Ko軼ierzycach, Lubszy i M彗oszycach o zaj璚ia dodatkowe

W ramach zadania zrealizowane zostan zaj璚ia dla 135 dzieci z 3 OWP w Gminie Lubsza. Do realizacji zaplanowano

A) Zaj璚ia kszta速uj帷e i rozwijaj帷e kompetencje kluczowe:

a) ZSP w M彗oszycach - 400h:

-        Zaj璚ia muzyczno ruchowe 160h 2gr.x15os. (2h w tyg./gr.)

-        Zaj璚ia rytmiczne-80h 1gr.x15os., 4h/msc/gr.

-        Zaj璚ia matematyczno -techniczne-80h 1gr.x15os., 4h/msc/gr.

-        Rozwijaj帷e kompetencje spo貫czno-emocjonalne -80h 1gr.x8os., 4h/msc/gr.

b) ZSP w Lubszy-240h:

-        Zaj璚ia stymuluj帷e rozw鎩 - Kodowanie na dywanie- 80h (2gr.x15os. (4x0,5h/msc/gr.)

-        Zaj璚ia muzyczno – taneczne -80h 1gr.x 15os. (4h/msc/gr.),

-        Zaj璚ia teatralne-80h 1gr.x 20os. (4h/msc/gr.),

c) ZSP w Ko軼ierzycach-400h:

-        Taniec z rytmik -180h 3 gr.x12os. (3h/msc/gr.)

-        Zaj璚ia artystyczne 180h 3gr.x12os. (3h/msc/gr.)

-        Kinezjologia edukacyjna 3gr.x12os. (3h/msc/gr.),

-        Szachy 1gr.x6os.-40h (4x0,5h/msc/os.),

B) Zaj璚ia wyr闚nuj帷e szanse edukacyjne dzieci w przedszkolu w zakresie stwierdzonych deficyt闚, z uwzgl璠nieniem indywidualnej pracy z dzieckiem 3 i 4l.:

a) W M彗oszycach-380h:

-        Zaj璚ia            korekcyjno-kompensacyjne 1gr.x8os., 4h/msc/gr.

-        Indywidualne  zaj璚ia logopedyczne  15 os. 1h(4 x 15min)/msc/os. tj.10h/rok/os.

b) W Lubszy-520h:

-        Zaj璚ia korekcyjno kompensacyjne 3gr.x6os. (4x0,5h/msc/gr.)

-        Indywidualne  zaj璚ia logopedyczne  20os. 1h(4 x 15min)/msc/os. tj. 10h/rok/os..

c) W Ko軼ierzycach(920h):

-        Indywidualizacja: logopedyczne 8os.            (4x0,5h/msc/os.).

-        Indywidualne  zaj璚ia korekcyjno-kompensacyjne z pedagogiem 6os. (4x0,5h/msc/os.).

2.      Doskonalenie  umiej皻no軼i, kompetencji lub kwalifikacji 9           nauczycieli OWP do pracy z dzie熤i w wieku przedszkolnym:

a)      ZSP w M彗oszycach:

-        Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika 1osoba 3 semestry

-        Studia Podyplomowe: Logopedia 1osoba 3 semestry

b)      ZSP w Lubszy:

-        Studia  Podyplomowe: Oligofrenopedagogika 1osoba 3 semestry

-        Studia  Podyplomowe: Filologia angielska 1osoba 3 semestry

c)      OWP w Ko軼ierzycach: 

-        Studia  Podyplomowe Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogik 1os. 3sem.

-        Kurs: wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy z dzie熤i 6h, 5os鏏

-        Kurs: Arteterapia terapia sztuk 24h, 5os.

3.      Wyd逝瞠nie godzin pracy przedszkoli:

-        Wyd逝瞠nie czasu pracy przedszkola w Lubszy o 1h (od 15.30 do 16.30);

-        Wyd逝瞠nie czasu pracy M彗oszycach:

-        a) I oddzia逝 o 45min. (z 8:00 – 13:45 do 7:30 – 14:00);  

-        b) II oddzia逝 o 1h (z            8:00 – 13:00 do 8:00 – 14:00);

-        c) III oddzia逝 o 45min. (z 6:45 – 15:00 do 6:45–15:45).

4. Uczestnictwo w projekcie

1.      Uczestnik projektu (dziecko) zobowi您any jest do uczestnictwa we wszystkich zaj璚iach w czasie trwania projektu, do kt鏎ych zostanie zakwalifikowany.

2.      Obecno嗆 uczestnika sprawdzana b璠zie na ka盥ych zaj璚iach przez nauczyciela prowadz帷ego i odnotowana w dzienniku zaj耩.

3.      Dopuszczalna liczba nieobecno軼i na zaj璚iach nie mo瞠 przekroczy 30% czasu przewidzianego programem.

4.      W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecno軼i przez uczestnika, jest on skre郵any z listy danych zaj耩. Je郵i dziecko jest uczestnikiem tylko tych zaj耩, traci status uczestnika projektu.

5.      W przypadku rezygnacji lub wykluczenia dziecka z udzia逝 w danych zaj璚iach jego miejsce zajmuj kolejno osoby z listy rezerwowej. Zakwalifikowanie do projektu dziecka z listy rezerwowej odbywa si zgodnie z procedur okre郵on w 2 niniejszego regulaminu.

6.      W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, opiekun prawny uczestnika projektu lub nauczyciel ma obowi您ek przedstawi pisemnie powody rezygnacji.

7.      Opiekunowie prawni dziecka zobowi您ani s do wype軟ienia ankiet ewaluacyjnych i wzi璚ia udzia逝 w badaniu ankietowym przewidzianym w projekcie.

8.      Opiekunowie prawni dziecka zobowi您ani s do udzielania wszelkich informacji dotycz帷ych rezultat闚 ich uczestnictwa w projekcie oraz maj帷ych na celu monitoring, ich udzia逝 w projekcie i ocen skuteczno軼i dzia豉 podj皻ych w ramach projektu.

9.      Opiekunowie prawni dziecka wyra瘸j zgod na nieodp豉tne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdj璚iach wykonanych w ramach dzia豉 promocyjnych i archiwizacyjnych do projektu.

10.  Uczestnik projektu (nauczyciel) zobowi您any jest do udzia逝 w dokszta販aniu i uzyskania dyplomu

 

5. Monitoring i kontrola realizacji projektu

1.      Monitorowanie osi庵ania rezultat闚 odbywa si b璠zie poprzez bie膨cy monitoring osi庵ni耩 (dzienniki zaj耩, listy obecno軼i).

2.      Rezultaty b璠 mierzone poprzez ankiety ewaluacyjne w鈔鏚 rodzic闚 na pocz徠ku, w trakcie i na ko鎍u projektu prowadzone przez osob odpowiedzialn za przeprowadzenie ewaluacji projektu.

3.      Nauczyciele prowadz bie膨c kontrol osi庵ni耩 dziecka na zaj璚iach, kt鏎ych podsumowaniem b璠zie opinia o ka盥ym uczestniku wydana na zako鎍zenie jego udzia逝 w projekcie, przekazana nast瘼nie do Biura projektu.

4.      Monitorowanie dostosowania sposobu udzielania wsparcia do oczekiwa dziecka odbywa si b璠zie poprzez obserwacje i rozmowy z uczestnikami i ich rodzicami, kontrol frekwencji na zaj璚iach, bie膨ce hospitacje zaj耩 dokonywane przez opiekun闚 o鈍iatowych.

5.      Wychowawcy stale monitoruj frekwencj uczestnik闚 poszczeg鏊nych zaj耩 i konsultuj przyczyny nieobecno軼i dzieci z nauczycielem prowadz帷ym.

 

6. Prawa i obowi您ki realizatora projektu

1.      Realizator projektu zobowi您uj si do:

a)      organizacji zaj耩, o kt鏎ych mowa w 3 niniejszego regulaminu,

b)      zapewnienia wykwalifikowanej kadry nauczycieli prowadz帷ych zaj璚ia,

c)      dostarczenia w ramach zaj耩 niezb璠nych materia堯w dydaktycznych,

d)      zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sprz皻owej i lokalowej do prowadzenia zaj耩.

2.      Realizator projektu ma prawo do:

a)      kontakt闚 telefonicznych z uczestnikiem/prawnym opiekunem w sprawach zwi您anych z organizacj zaj耩,

b)      odst徙ienia od realizacji zaj耩, je郵i wstrzymane b康 przerwane zostanie dofinansowanie projektu.

7. Postanowienia ko鎍owe

1.      Regulamin wchodzi w 篡cie z dniem 07.09.2018 r.

2.      Regulamin i ewentualne jego zmiany b璠 publikowane na stronie internetowej plac闚ek edukacyjnych bior帷ych udzia w projekcie oraz dost瘼ne w biurze projektu.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie dokumenty programowe oraz zasady reguluj帷e wdra瘸nie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Opolskiego na lata 2014-2020, a tak瞠 odpowiednie akty prawa krajowego i Unii Europejskiej.

 

 

 

Sporz康zi:                                                                             Zatwierdzi:                                       

Roman Gruszczyk – SWIG Delta Partner                              UG Lubsza

 

Flash Zegar
Kalendarz
Pa寮ziernik 2019
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy