Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne
  Program profilaktyczno - wychowawczy
  SPRAWOZDANIA

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki
  Statut przedszkola

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami
  Program dokumenty

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]Program profilaktyczno - wychowawczy

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

ZESPOΣ

SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

Z ODDZIAxMI GIMNAZJALNYMI

W CZEPIELOWICACH

 

 

ROK SZKOLNY

2017– 2022

 

 

 

 

 

 

 

By 篡 godnie, trzeba mie jasny umys,

dobre serce i bogat dusz.

W to wyposa篡 nas mo瞠 dom i szko豉.

 

 

Program powsta w oparciu o :

 

 1. Wnioski wyp造waj帷e z diagnoz 鈔odowiska szkolnego.
 2. Zadania zawarte w podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego i szko造.
 3. Analiz potrzeb i ocekiw uczni闚 i ich rodzic闚.

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO - PROFILAKTYCZNEGO

 

·         Ustawa o systemie o鈍iaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z p騧n. zmianami)- art.54 ust.2 pkt 1.

·         Karta Nauczyciela.

·         Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.

·         Program polityki prorodzinnej pa雟twa z dnia 17.11.1998 r.

·         Konwencja o Prawach Dziecka, przyj皻a przez Zgromadzenie Og鏊ne Narod闚

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z p騧n. zm., art. 33 ).

·         Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie

ramowych statut闚 publicznego przedszkola oraz publicznych szk馧. (Dz. U. z

2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146,

poz. 1416, z p騧n. zm.).

·         Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w

sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu tre軼i dotycz帷ych wiedzy o

篡ciu seksualnym cz這wieka, o zasadach 鈍iadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o warto軼i rodziny, 篡cia w fazie prenatalnej oraz metodach i 鈔odkach 鈍iadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kszta販enia og鏊nego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, z p騧n. zm.)

·         Rozporz康zenie Rady Ministr闚 z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu  organizowania i prowadzenia dzia豉lno軼i w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537).

·         Ustawa z dnia 26 pa寮ziernika 1982 r. o wychowaniu w trze德o軼i i przeciwdzia豉niu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).

·         Uchwa豉 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdzia豉nia i zwalczania zjawisk patologicznych w鈔鏚 nieletnich.

 • Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rz康owego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska

  wykorzystania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476).

  Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w

sprawie szczeg鏊nych form dzia豉lno軼i wychowawczej i zapobiegawczej w鈔鏚

dzieci i m這dzie篡 zagro穎nych uzale積ieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

   Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).

  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nast瘼stwami u篡wania tytoniu i wyrob闚 tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).

   Ustawa z dnia 26 pa寮ziernika 1982 r. o post瘼owaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z p騧n. zm.).

   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia豉niu przemocy w rodzinie (Dz. U. z

2005 r. Nr 180, poz. 1493, z p騧n. zm.)

  Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko豉ch i plac闚kach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

   Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r., ze zmianami z 14 maja 2014 oraz 26 czerwca 2016 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta販enia og鏊nego w poszczeg鏊nych typach szk馧 (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977).

  Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunk闚 organizowania kszta販enia, wychowania i opieki dla dzieci niepe軟osprawnych, niedostosowanych spo貫cznie i zagro穎nych niedostosowaniem spo貫cznym (Dz. U., poz. 1113).

  Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szko豉ch i plac闚kach systemu o鈍iaty dzia豉lno軼i wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdzia豉nia narkomanii.

   Koncepcja Pracy Szko造 oraz Statut Szko造 (ewaluowane na bie膨co zgodnie z rozporz康zeniami MEN).

  Szkolny Zestaw Program闚 Nauczania.

  Statut Zespo逝 Szkolno - Przedszkolnego w Czepielowicach

  Konwencja Praw Dziecka

 

WPROWADZENIE

 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci s rodzice.

Nauczyciele wspomagaj ich wszechstronny i harmonijny rozw鎩,

a ucze akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego cz這wieka, 篡je nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to proces wspomagania cz這wieka w rozwoju, ukierunkowany na osi庵ni璚ie pe軟i dojrza這軼i fizycznej, psychicznej, spo貫cznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania cz這wieka w radzeniu sobie z trudno軼iami zagra瘸j帷ymi prawid這wemu rozwojowi i zdrowemu 篡ciu, a tak瞠 ograniczenie i likwidowanie czynnik闚 blokuj帷ych i zaburzaj帷ych zdrowe 篡cie.

Profilaktyka winna wspomaga proces wychowania, a wychowanie tworzy integraln ca這嗆 z wiedz i kreowaniem umiej皻no軼i, poprzez kt鏎e formuje si osobowo嗆 m這dego cz這wieka. Nie wolno ich rozdziela, gdy wychowanie musi posi趾owa si wiedz, w kt鏎ej zapisane jest do鈍iadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szko造 dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczni闚 oraz potrzeb naszego 鈔odowiska lokalnego i obejmuje wszystkie tre軼i i dzia豉nia o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szko豉 by豉 bezpieczna, panowa w niej klimat sprzyjaj帷y pracy uczni闚 i nauczycieli. D捫ymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowa這 poczucie przynale積o軼i do grupy (klasy, szko造), kt鏎 陰cz wi瞛i kole瞠雟twa i przyja幡i.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawc闚 klas podczas

godzin z wychowawc we wsp馧pracy z nauczycielami wszystkich przedmiot闚,

pedagogiem, psychologiem, piel璕niark szkoln i pozosta造mi pracownikami szko造, w zale積o軼i od stanu zasob闚, potrzeb klasy oraz przy wsp馧pracy z rodzicami i 鈔odowiskiem lokalnym.

 

 DIAGNOZA 吐ODOWISKA SZKOLNEGO

 

Na podstawie diagnozy 鈔odowiska, obserwacji zachowa uczni闚, analizy frekwencji w dziennikach lekcyjnych oraz przeprowadzonych ankiet w鈔鏚 rodzic闚, uczni闚 i nauczycieli stwierdzono, 瞠 spraw najwa積iejsz w wychowaniu jest stworzenie uczniowi warunk闚 do integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowo軼iowych dziecka, pocz患szy od nabywania umiej皻no軼i i sprawno軼i intelektualnych, a do rozwoju spo貫cznego.

   Zaproponowany Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szko造 ma za zadanie ca這軼iowy opis wszystkich tre軼i i dzia豉 o charakterze wychowawczo –profilaktycznym.

 

CELE OG粌NE PROGRAMU

 

  Maj帷 na uwadze wszechstronny rozw鎩 uczni闚, koncepcj programu wychowawczo – profilaktycznego obejmuj cztery cele:

 

 • rozw鎩 intelektualny ucznia,
 • rozw鎩 emocjonalny ucznia,
 • rozw鎩 spo貫czny ucznia,
 • rozw鎩 zdrowotny ucznia

 

CELE SZCZEG茛OWE PROGRAMU

 

 1. Przygotowanie ucznia do uczestnictwa w 篡ciu spo貫cznym.
 2. Rozw鎩 zainteresowa i uzdolnie.
 3. Budowanie postaw porozumienia z  dzieckiem.
 4. Wdra瘸nie do dba這軼i o zdrowie.
 5. Utrzymywanie wsp馧pracy rodzic闚 z nauczycielami.
 6. Kszta販enie umiej皻no軼i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 7. Integrowanie wychowawczych dzia豉 szko造 i rodziny.
 8. Wdra瘸nie do samorz康no軼i i 鈍iadomego uczestnictwa w 篡ciu spo貫cznym.
 9. Integracja 鈔odowiska szkolnego i spo貫cznego.
 10. Kszta速owanie umiej皻no軼i komunikowania si i asertywno軼i.
 11. Kultywowanie tradycji narodowych. religijnych i rodzinnych.
 12. Uto窺amianie si z najbli窺zym 鈔odowiskiem .

 

ZADANIA SZKOΧ DO REALIZACJI

 

 1. Integracja spo貫czno軼i szko造 wok馧 jej cel闚.
 2. Stworzenie warunk闚 bezpiecze雟twa fizycznego i psychicznego uczni闚 na terenie szko造.
 3. Wykorzystanie systemu oceniania jako 鈔odka osi庵ania cel闚 wychowawczych, post瘼u w nauce i zachowaniu, prezentowania osi庵ni耩 uczni闚, wzbogacanie systemu nagradzania.
 4. Tworzenie atrakcyjnej oferty zaj耩 pozalekcyjnych, organizacja imprez szkolnych – konkursy, przegl康y, debaty, dnisportu, dni przeciw przemocy, udzia w akcjach charytatywnych ,itp.
 5. Doskonalenie systemu diagnozy, profilaktyki i terapi psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Rozwijanie systemu pomocy materialnej uczniom.
 7. Wspieranie samorz康no軼i uczni闚.
 8. Tworzenie warunk闚 do wykorzystania zdobytych wiadomo軼i i umiej皻no軼i w prakktyce, w codziennych sytuacjach.
 9. W陰czanie do wsp馧pracy na rzecz 鈔odowiska lokalnego.
 10.  Poznawanie najbli窺zej okolicy, gminy, powiatu i uta窺amianie si z ni.

 

WZ紑 ABSOLWENTA NASZEJ SZKOΧ

 

Celem naszej szko造 jest wychowanie dziecka, kt鏎e:

 

Ø    jest ciekawe 鈍iata, dociekliwe,

Ø    odr騜nia dobro od z豉,

Ø    potrafi samodzielnie rozwi您ywa niekt鏎e problemy,

Ø    zna podstawowe normy spo貫czne,

Ø    umie okre郵i w豉sne potrzeby,

Ø    jest wra磧iwe na potrzeby innych,

Ø  rozwija swoje zainteresowania i pasje.

Ø   wywi您uje si z powierzonych mu prostych zada,

Ø  potrafi pracowa w grupie, nawi您ywa i podtrzymywa kontakty  grupowe,

Ø  dostrzega zale積o軼i przyczynowo-skutkowe, czasowe, przestrzenne  rozmaitych zjawisk,

Ø   jest sprawne fizycznie i zna zasady racjonalnego sp璠zania wolnego czasu.

Ø  dba o w豉sne zdrowie i bezpiecze雟two, 

Ø  jest przygotowane do podj璚ia nauki w kolejnym etapie edukacyjnym.

Ø  zna prawa natury, rozumie znaczenie ekologii w codziennym 篡ciu.

Ø  ma u鈍iadomion potrzeb poznawania 鈍iata i zdobywania wiedzy

 

POWINNO列I NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIK紟 SZKOΧ :

 • rzetelnie wykonuj obowi您ki i przestrzegaj dyscyplin,
 • wdra瘸j  uczni闚 do punktualno軼i i obowi您kowo軼i,
 • reaguj na niew豉軼iwe zachowania uczni闚 wobec pracownik闚 szko造 i r闚ie郾ik闚, ludzi starszych , na postawy agresywne, wulgarno嗆,
 • pomagaj w rozwi您ywaniu konflikt闚,
 • reaguj na przejawy zachowa patologicznych, zapobiegaj na這gom w鈔鏚 uczni闚,
 • respektuj prawa ucznia wynikaj帷e z Konwencji Praw Dziecka,
 • traktuj wszystkich uczni闚 z szacunkiem , 篡czliwo軼i i zrozumieniem,
 • w ramach swojego przedmiotu realizuj program wychowawczo - profilaktyczny szko造,
 • dbaj o w豉sn godno嗆 zawodow,
 • wsp馧pracuj z wychowawc , informuj o post瘼ach w nauce i zachowaniu,
 • rozwijaj zainteresowania  uczni闚 danym przedmiotem,

 

POWINNO列I UCZNI紟 :

·         przestrzegaj zasad zawartych w statucie szko造 ,

·         znaj prawa ucznia i wype軟iaj obowi您ki,

·         stosuj si do zalece pracownik闚 szko造,

·         godnie reprezentuj szko喚.

 

POWINNO列I RODZIC紟:

·         Uczestnicz w zebraniach rodzic闚 organizowanych na terenie szko造 przez wychowawc lub dyrektora.

·         Wspieraj dziecko w pokonywaniu trudno軼i.

·         Informuj wychowawc o nieobecno軼iach dziecka.

·         Informuj szko喚 o zachowaniach patologicznych zauwa穎nych w鈔鏚 uczni闚.

·         W sytuacjach spornych  w klasie – zachowuj drog s逝瘺ow zgodnie ze Statutem Szko造.

·         Wpajaj szacunek dla nauczycieli i personelu szko造.

·         Ponosz odpowiedzialno嗆 finansow za umy郵ne zniszczenie i kradzie瞠 dokonywane w szkole przez ich dzieci.

·         Dbaj o odpowiedni wygl康 i  str鎩  dziecka.

·         Stwarzaj dziecku warunki do nauki.

·         Czynnie uczestnicz w uroczysto軼iach , imprezach i pracach na rzecz szko造.

 

STRUKTURA ODDZIAΧWA WYCHOWAWCZO - PROFILATYCZNYCH

 

Rada Pedagogiczna

 • Ma obowi您ek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, kt鏎e pad造 ofiar przest瘼czo軼i.
 • Ma obowi您ek 軼is貫j wsp馧pracy z policj i z s康em dla nieletnich ( w razie zaistnia貫j potrzeby).
 • W spos鏏 zdecydowany reaguje na obecno嗆 w szkole os鏏 obcych, kt鏎e swoim podejrzanym zachowaniem stwarzaj zagro瞠nie dla ucznia.
 • Wsp馧pracuje z instytucjami w organizowaniu r騜nych form sp璠zania czasu przez dzieci szczeg鏊nie z rodzin patologicznych i zaniedbanych 鈔odowiskowo(biednych).
 • Poprzez prowadzone dzia豉nia wychowawcze kszta速uje u uczni闚 i ich rodzic闚 鈍iadomo嗆 prawn w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikaj帷ych z pope軟ionych czyn闚 karalnych.

 

Dyrektor

 • Dba o prawid這we funkcjonowanie szko造, o poziom pracy wychowawczej i opieku鎍zej szko造, o kszta速owanie tw鏎czej atmosfery pracy w szkole.

·         Wsp馧pracuje z Samorz康em Uczniowskim

 • Stwarza warunki do prawid這wej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umo磧iwia uczniom podtrzymanie poczucia to窺amo軼i narodowej, etnicznej i religijnej.
 • Czuwa nad realizowaniem przez uczni闚 obowi您ku szkolnego.
 • Ma obowi您ek organizowania spotka szkoleniowych dla nauczycieli, umo磧iwia udzia w kursach pedagogicznych.

 

Nauczyciele

 • Powinni proponowa uczniom pozytywne formy wypoczynku dost瘼ne w szkole i w 鈔odowisku
 • Maj obowi您ek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania spo貫cznego.
 • Wspieraj swoj postaw i dzia豉niami pedagogicznymi rozw鎩 psychofizyczny uczni闚 , ich zdolno軼i i zainteresowania.
 • Udzielaj pomocy w przezwyci篹aniu niepowodze szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczni闚.
 • Kszta販 i wychowuj dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolno軼i sumienia i szacunku dla ka盥ego cz這wieka.
 • Odpowiadaj za 篡cie, zdrowie i bezpiecze雟two dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyj嗆 itp.

Inspiruj  uczni闚 do tw鏎czych poszukiwa

 

Wychowawcy klas

Nauczyciel – wychowawca naszej szko造 jest 鈍iadomy swojej roli w procesie rozwoju wychowank闚. Jest dla uczni闚 autorytetem. Jest profesjonalist, otwarty, odpowiedzialny, konsekwentny, cierpliwy, obiektywny, wyrozumia造 i tw鏎czy.

Nauczyciel wychowawca wie, 瞠 m這dy cz這wiek jest wra磧iwy na prawd, sprawiedliwo嗆 i pi瘯no, umie ods這ni nowy 鈍iat warto軼i i wzbudzi dla niego trwa造 entuzjazm. Ponadto wychowawcy :

 • D捫 w swojej pracy do integracji zespo逝 klasowego, anga簑j帷 w 篡cie klasy wszystkich uczni闚, r闚nie nieakceptowanych.
 • Wsp鏊nie z pedagogiem i psychologiem szkolnym zabiegaj o r騜ne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczni闚.
 • Sprawuj opiek wychowawcz nad uczniami szko造, a w szczeg鏊no軼i : tworz warunki wspomagaj帷e ich rozw鎩 i przygotowuj do 篡cia w rodzinie i w spo貫cze雟twie.
 • W oparciu o program wychowawczo - profilaktyczny , w porozumieniu z rodzicami opracowuj klasowy plan wychowawczo – profilaktyczny na dany rok szkolny.
 • Poznaj warunki 篡cia i nauki swoich wychowank闚.
 • Maj obowi您ek kszta速owa w豉軼iwe stosunki mi璠zy uczniami, opieraj帷 je na tolerancji i poszanowaniu godno軼i osoby.
 • Ucz pozytywnego my郵enia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia w豉snej warto軼i.
 • Kszta速uj umiej皻no嗆 pracy w zespole, ucz demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczno軼i w zachowaniu.
 • Realizuj w toku pracy wychowawczej tre軼i i cele programowe programu wychowawczo- profilaktycznego szko造.
 • Wychowawcy  prowadz w r騜nych formach szkolenia dla rodzic闚.
 • Organizuj imprezy klasowe intryguj帷e uczni闚.

 

Pedagog i psycholog szkolny

 • Wsp馧pracuje z wychowawcami , nauczycielami zaj耩 edukacyjnych oraz o鈔odkami pomagaj帷ymi dziecku i rodzinie.
 • Prowadzi i organizuje r騜ne formy szkolenia dla rodzic闚.
 • Diagnozuje przyczyny trudno軼i w nauce, zachowaniu, rozpoznaje potrzeby i oczekiwania uczni闚.
 • Wspomaga wychowawc闚 w diagnozie, planowaniu i realizacji programu wychowawczego - profilaktycznego.
 • Prowadzi zaj璚ia profilaktyczne, wychowawcze, terapeutyczne.
 • Wsp馧pracuje z rodzicami uczni闚 oraz przedstawicielami 鈔odowiska lokalnego.
 • Wypracowuje strategi dzia豉 w przypadku pojawienia si problemu.

 

Rodzice

 • Powinni zadba o w豉軼iw form sp璠zania czasu wolnego przez uczni闚, proponowa im pozytywne formy wypoczynku dost瘼ne w szkole i w mie軼ie.
 • Maj prawo do poznania zada i zamierze dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole.
 • Rodzice i nauczyciele wsp馧dzia豉j ze sob w sprawach wychowania i kszta販enia dzieci.

 

Rada Rodzic闚

 • Reprezentuje og馧 rodzic闚 szko造 oraz podejmuje dzia豉nia wspieraj帷e proces wychowawczy szko造.
 • Wsp馧decyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, wsp馧uczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego - profilaktycznego szko造.
 • Pozyskuje i gromadzi 鈔odki finansowe w celu wspierania dzia豉lno軼i szko造.
 • Organizuje formy aktywno軼i rodzic闚 na rzecz wspomagania realizacji cel闚 i zada szko造.

 

Samorz康 Uczniowski

 • Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem 篡cia kulturalnego i intelektualnego na terenie szko造 i w 鈔odowisku lokalnym.
 • Reprezentuje postawy i potrzeby 鈔odowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.
 • Inicjuje dzia豉nia dotycz帷e 篡cia uczni闚.
 • Propaguje ide samorz康no軼i oraz wychowania w demokracji.
 • Anga簑je uczni闚 do wykonywania niezb璠nych prac na rzecz klasy i szko造.
 • Dba o dobre imi i honor szko造 oraz wzbogaca jej tradycj.
 • Wyra瘸 za po鈔ednictwem swojego opiekuna opini dotycz帷 problem闚 spo貫czno軼i uczniowskiej.

 

Wsp馧praca z rodzicami

·         utrzymywanie dobrego kontaktu z rodzicami, szczeg鏊nie dzieci, kt鏎e maj trudno軼i w nauce lub zachowaniu;

·         udzia rodzic闚 w organizacji imprez klasowych, szkolnych i 鈔odowiskowych;

·         nadz鏎 wychowawczy rodzic闚 w trakcie trwania imprez;

·         pomoc finansowa szkole, praca w Radzie Rodzic闚;

·         przedstawianie Radzie Rodzic闚 do akceptacji dokument闚 o kluczowym znaczeniu dla szko造;

·         pomoc rodzinom znajduj帷ym si w trudnej sytuacji materialnej (bezp豉tne podr璚zniki, bezp豉tne obiady, zwolnienia z op豉t sta造ch);

·         pomoc wychowawcza dla rodzic闚 (np. organizowanie pogadanek dla rodzic闚 na temat wychowania, spotka ze specjalistami, po鈔edniczenie w kontaktach z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn

W wyj徠kowych wypadkach ignorowania przez rodzic闚 obowi您k闚 opieku鎍zych wobec swoich dzieci albo nie reagowania na ich naganne zachowania, szko豉 kieruje wniosek do S康u Rodzinnego dla nieletnich.

 

Organizacje szkolne i ko豉 zainteresowa wspieraj帷e realizacj programu:

·         Samorz康 Uczniowski

·         Szkolne Ko這 PCK

·         SKS

·         Ma造 Samorz康owiec

·         Ko豉 zainteresowa

 

Instytucje pozaszkolne wspieraj帷e realizacj programu:

·         Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu

·         Urz康 Gminy w Lubszy

·         Gminny O鈔odek Kultury i Sportu

·         Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej

·         S康 Rodzinny Wydzia do Spraw Nieletnich i Rodziny

·         Policja

·         Straz Po瘸rna

·         Parafia

·         Piel璕niarka 鈔odowiskowa – O鈔odek Zdrowia w Czepielowicach

·         Biblioteka wiejska

·         安ietlica wiejska

 

 

 

POSTANOWIENIA OG粌NE

1.      Nauczyciele, uczniowie, rodzice, 鈔odowisko lokalne, w豉dze sprawuj帷e nadz鏎 pedagogiczny i prowadz帷y s dla siebie  partnerami w codziennym realizowaniu nadrz璠nego celu jakim jest wszechstronny rozw鎩 dzieci.

2.      Wszystkie przedmioty szko造 znaj swoje prawa i obowi您ki zawarte w statucie oraz szkolnych regulaminach i je przestrzegaj.

3.      Zasady i formy wsp馧dzia豉nia szko造 z rodzicami okre郵a Statut Szko造.

4.      W szkole funkcjonuje przyj皻y i okre郵ony w regulaminie szkolnym system nagr鏚 i kar.

5.      Zasady funkcjonowania i zadania samorz康u szkolnego okre郵a Statut Szko造.

6.      Najwa積iejszym elementem systemu wychowawczego jest systematyczna, konsekwentna, tw鏎cza praca oparta na wsp馧pracy, wzajemnym szacunku, akceptacji i zaufaniu, sprawiaj帷a rado嗆 i wzbudzaj帷a entuzjazm wszystkich tych, kt鏎zy w tym procesie uczestnicz

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI ZESPOΣ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAxMI GIMNAZJALNYMI W CZEPIELOWICACH 2017/2018

 

KSZTAΡOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOΒCZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWA

L.p

Zadania szko造

Cele

Formy i sposoby realzacji

I.

Przygotowanie uczni闚 do 鈍iadomego, aktywnego uczestnictwa w 篡ciu spo貫cznym

1. Rozwijanie samorz康no軼i uczni闚.

Uczenie zasad demokracji.

 

2. Rozwijanie tolerancji wobec innych.

Kszta速owanie w豉軼iwych postaw w stosunku do os鏏 niepe軟osprawnych, starszych i odmiennych kulturowo.

 

 

 

 

3. Poznanie i respektowanie praw i obowi您k闚 ucznia.

 

4. Rozwijanie zainteresowa uczni闚, rozbudzanie pasji.

 

5. Udzia uczni闚 w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji w豉snych umiej皻no軼i, wiedzy.

 

6. Kszta速owanie umiej皻no軼i refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych no郾ik闚 informacji- internet, gry komputerowe, telewizja, radio.

7. Uczestnictwo w organizacji uroczysto軼i szkolnych, imprez itp.

 

8. Udzia uczni闚 w akcjach organizowanych przez szko喚.

 

9. Kszta速owanie umiej皻no軼i bycia cz這nkiem zespo逝 klasowego, szkolnego.

 

10. Organizowanie czasu wolnego.

 

11.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczni闚.

 

 

12. Wyzwalanie aktywno軼i pozalekcyjnej uczni闚.

 

Udzia w pracach Samorz康u Szkolnego i klasowego.

 

Udzia uczni闚 w procesie planowania pracy klasy, szko造.

Reprezentowanie szko造 w czasie uroczysto軼i lokalnych. Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka, 安i皻a Szko造.. Zapraszanie do szko造 i spotkania z osobami niepe軟osprawnymi.

Kodeks Ucznia, Statut Szko造, Regulaminy

 

 

Percepcja sztuk teatralnych, koncert闚.

 

 

Realizacja projekt闚 przedmiotowych, szkolnych. Udzia w lekcjach muzealnych, w konkursach, zawodach sportowych. Prezentacja wynik闚 konkurs闚 na apelu, na gazetkach szkolnych.

 

 

 

 

 

 

Imprezy integracyjne, uroczysto軼i, wyjazdy itp.

 

 

 

 

 

 

 

Konkursy pi瘯nego czytania w kl.1-3 i 4-8.

Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci.

Spotkania z autorami ksi捫ek dla dzieci.

Podkre郵enie znaczenia tw鏎czych postaw oraz dzia豉lno軼i dodatkowej na rzecz 鈔odowiska, szko造.

II.

D捫enie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej

 

1. Budowanie systemu warto軼i- przygotowanie do rozpoznawania podstawowych warto軼i.

 

2. Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych pogl康闚, ludzi, religii, zjawisko homofonii.

 

3. Wdra瘸nie do uwa積ego s逝chania, rozmawiania, zawierania kompromis闚.

 

4. Egzekwowanie w豉軼iwego zachowania uczni闚 wobec os鏏 doros造ch, r闚ie郾ik闚.

 

5. Wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy prospo貫czne i pozytywna komunikacja)

 

6. Zwracanie uwagi na kultur osobist, w tym kultur j瞛yka.

 

7. Kszta速owanie poczucia odpowiedzialno軼i za w豉sne s這wa i czyny.

 

8. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szko造.

 

9. Promowanie uczni闚 za prac na rzecz klasy, szko造, 鈔odowiska.

 

10. Przekazanie uczniom informacji na temat konieczno軼i poszanowania cudzych d鏏r materialnych i osobistych oraz mienia szko造.

 

11. 鑿iczenie z uczniami prawid這wej reakcji w sytuacjach konfliktowych

 

12. U鈍iadomienie dzieciom, 瞠 ka盥y mo瞠 pope軟i b陰d. Przyznanie si i poprawa jest drog do bycia lepszym cz這wiekiem.

 

Pobudzenie ucznia do stawiania pyta, jak poprawi niekorzystn sytuacj.

 

Udzia w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach.

 

Pogadanki i spotkania z ciekawymi lud禦i

 

 

Prowadzenie zaj耩 ukazuj帷ych wzorce osobowe, w豉軼iwe

zachowania i postawy w literaturze, historii, wsp馧czesno軼i.

 

 

 

 

 

Percepcja warto軼iowych film闚, sztuk teatralnych, wystaw.

 

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele szkolne. Diagnoza postaw.

 

 

 

 

 

 

Dzia豉nia maj帷e na celu wykazanie troski o wygl康 sal, otoczenia szko造.

 

 

 

 

 

Scenki dramowe podczas apeli szkolnych

 

 

Omawianie z uczniami prawid這wego post瘼owania w trudnych sytuacjach.

III.

Rozwijanie zachowa asertywnych i empatycznych

1. 鑿iczenie prawid這wych postaw i zachowa uczni闚 w grupie r闚ie郾iczej: ucze umie uszanowa zdanie innych oraz potrafi broni w豉snego zdania; ucze umie powiedzie nie na niew豉軼iwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.

 

2. Rozwijanie umiej皻no軼i s逝chania i zabierania g這su.

 

3. Przeciwdzia豉nie przejawom niedostosowania spo貫cznego. Przekazanie wiedzy na temat szkodliwego dzia豉nia u篡wek, narkotyk闚, r闚nie negatywnego oddzia造wania nieodpowiedniego towarzystwa.

Stawianie uczni闚 w hipotetycznych sytuacjach wymagaj帷ych zaj璚ia okre郵onego stanowiska, pogadanki na lekcjach, prelekcje specjalist闚.

 

 

 

 

Realizacja program闚 profilaktycznych, opieka pedagoga, wsp馧praca z PPP, S康em dla nieletnich, Komend Policji itp

IV.

Integracja dzia豉 wychowawczo-profilaktycznych szko造 i rodzic闚

 

1. Zapoznanie rodzic闚 z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami Szko造.

 

2. Dok豉dne precyzowanie wymaga stawianych uczniom, dotycz帷ych po膨danych przez Szko喚 zachowa, kt鏎e zapewni utrzymanie 豉du spo貫cznego i bezpiecze雟twa uczni闚.

Egzekwowanie powy窺zych wymaga.

 

3. Uwzgl璠nienie na zebraniach z rodzicami temat闚 z zakresu wychowania, adekwatnych do problem闚 klasowych.

 

4. Badanie opinii rodzic闚 odno郾ie:

- Skuteczno軼i realizowanych zada edukacyjnych i wychowawczych;

- Przedmiotowych system闚 oceniania.

 

5. W陰czenie rodzic闚 do pracy przy realizacji zamierze wychowawczych:

- Udzia rodzic闚 w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Statutu Szko造, Oceniania Wewn徠rzszkolnego i innych;

- Udzia w uroczysto軼iach i imprezach szkolnych, klasowych;

- Wsp馧praca z rodzicami w planowaniu dzia豉 wychowawczych oraz pomoc w rozwi您ywaniu problem闚 dziecka.

-Udzia w drobnych remontach, upi瘯szaniu klas, budynku itp.

 

6. Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowi您k闚 ucznia.

 

7. Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddzia造wa wychowawczych. U鈍iadomienie szkodliwo軼i nadopieku鎍zej postawy, liberalnego wychowania itp.

 

8. Uczestnictwo rodzic闚 w lekcjach otwartych.

 

9. Organizowanie imprez dla rodzic闚 i z

udzia貫m rodzic闚.

 

10. Wyr騜nianie rodzic闚 za wk豉d pracy, pomoc Szkole w poprawianiu warunk闚 pracy i nauki.

Na spotkaniach rodzic闚 z wychowawcami klas.

 

 

Dzia豉nia pracownik闚 szko造 maj帷e na celu bezpiecze雟two uczni闚: dy簑ry nauczycieli, opracowywanie procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych.

 

 

 

 

 

 

 

W formie ankiet lub wyra瘸nia opinii na zebraniach klasowych.

 

 

 

Wychowawcy klas konsultuj z rodzicami ich oczekiwania odno郾ie pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Wsp馧praca z Rad Rodzic闚.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad闚ki, tablica informacyjna

 

 

 

 

 

 

Prelekcje specjalist闚, informacje przekazywane przez wychowawc闚.

 

 

Anga穎wanie rodzic闚 do uczestnictwa i wsp馧organizowania uroczysto軼i i wyjazd闚 klasowych, szkolnych.

Wr璚zenie rodzicom podzi瘯owa za prac.

 

 

 

 

KSZTAΡOWANIE WI佖I Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI

 

L.p

Zadania szko造

Cele

Formy i sposoby realzacji

I.

Kszta速owanie poczucia przynale積o軼i do rodziny, grupy r闚ie郾iczej i wsp鏊noty narodowej oraz postawy patriotycznej, mi這軼i do ojczyzny, kultywowania tradycji

 

1. Znajomo嗆 s堯w i melodii hymnu narodowego.

 

2. Kulturalne zachowanie si w miejscach Pami璚i Narodowej, w czasie uroczysto軼i szkolnych, w ko軼iele i na cmentarzu.

 

3. Dbanie o odpowiedni str鎩 w czasie 鈍i徠 szkolnych, akademii.

 

4. Poznanie sylwetki Patrona Szko造 i troska o pami徠ki po Nim.

 

5. Utrzymywanie kontakt闚 z kombatantami.

 

6. Prowadzenie kroniki szkolnej.

 

7. Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja i aktywny udzia w uroczysto軼iach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pami璚i narodowej, pami耩 o poleg造ch w czasie II wojny 鈍iatowej. Uroczyste obchody 鈍i徠 narodowych i szkolnych.

Godziny wychowawcze, zaj璚ia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczysto軼i szkolne i klasowe, wycieczki i wyj軼ia.

 

 

 

 

W czasie zaj耩 szkolnych. Konkurs wiedzy o Patronie.

II.

Wprowadzenie w 篡cie kulturalne szko造 wsp鏊noty lokalnej

 

1. Zdobywanie, pog喚bianie wiedzy o w豉snej miejscowo軼i, regionie, kraju.

 

2. Poznanie historii i tradycji w豉snej rodziny i jej zwi您ek z histori regionu.

 

3. Wdra瘸nie do aktywnego uczestnictwa w 篡ciu wsp鏊noty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz Szko造 i 鈔odowiska.

 

4. Poznanie historii najwa積iejszych obiekt闚 w gminie.

 

5. Historia i geneza powstania okolicznych miejscowo軼i.

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zaj璚ia dydaktyczne.

 

Organizacja imprez, uroczysto軼i szkolnych i uczestnictwo i uczestnictwo.

III.

Poszanowanie historii i kultury regionu (wzajemne 軼ieranie si element闚 trzech kultur)

 

1. Zapoznanie z elementami kultury niekt鏎ych region闚 Polski.

 

2. Poznanie wybranych legend.

 

3. Poznanie historii zabytk闚.

 

Spotkania z ciekawymi lud幟i, wycieczki, konkursy, zaj璚ia lekcyjne.

 

IV.

Wsp鏊nota Europejska a to窺amo嗆 narodowa

 

1. Poznanie istoty Wsp鏊noty Europejskiej.

 

2. Zachowanie to窺amo軼i narodowej we wsp鏊nocie. Wychowanie w duchu tolerancji.

 

3. Poznanie kraj闚 Unii Europejskiej.

 

Piel璕nowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy itp.

 

Warsztaty i lekcje kszta速uj帷e postaw tolerancji.

 

 

 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

 

L.p

Zadania szko造

Cele

Formy i sposoby realzacji

I.

Kszta速owanie zachowa sprzyjaj帷ych zdrowiu

 

1. Korygowanie wad budowy, postawy oraz wymowy.

 

2. Kszta速owanie nawyku dbania o w豉sne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny cia豉. Dbanie o schludny wygl康 zewn皻rzny.

 

3. Wpajanie zdrowego stylu 篡cia, od篡wiania i wypoczynku. Umiej皻ne zagospodarowanie czasu wolnego.

 

 

 

4. Kszta速owanie sprawno軼i fizycznej, odporno軼i. U鈍iadomienie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania w豉snych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.

 

5. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania si po drogach i ulicach ze szczeg鏊nym zwr鏂eniem uwagi na bezpieczn drog do szko造.

 

Realizacja zaj耩 z gimnastyki korekcyjnej i zaj耩 logopedycznych.

Lekcje przedmiotowe i zaj璚ia realizuj帷e edukacj zdrowotn.

 

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy/dzia豉nia dotycz帷e zdrowego stylu 篡cia. Organizowanie k馧 zainteresowa.

Lekcje wychowania fizycznego i zaj璚ia SKS. Organizowanie zaj耩 w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych.

 

 

Prowadzenie zaj耩 wychowania komunikacyjnego. Przeprowadzenie egzaminu na kart rowerow. Spotkania z policjantami.

II.

Szko豉 zapewnia uczniom poczucie bezpiecze雟twa fizycznego i psychicznego

 

1. Zapewnienie bezpiecze雟twa i higieny pracy ucznia.

 

 

 

 

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Opracowanie i realizacja harmonogramu dy簑r闚 nauczycielskich. Zapoznanie uczni闚 i rodzic闚 z zasadami bezpiecze雟twa obowi您uj帷ymi na terenie szko造.

Wsp馧praca z powo豉nymi do tego instytucjami, organizacjami.

W pracy z uczniami uwzgl璠nia si orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz opinie PPP

III.

Uzale積ienia, rozpoznanie ich i zapobieganie

 

1. Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagro瞠 spo貫cznych.

 

2. Kszta速owanie umiej皻no軼i unikania negatywnych wp造w闚 鈔odowiska.

Wsp馧praca i spotkania z kuratorem s康owym, lekarzem, psychologiem.

 

Realizacja program闚 profilaktycznych odpowiednio do potrzeb.

 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

 

L.p

Zadania szko造

Cele

Formy i sposoby realzacji

I.

Rozwijanie wra磧iwo軼i na problemy 鈔odowiska

 

1. Przybli瞠nie uczniom problematyki konieczno軼i ochrony 鈔odowiska naturalnego.

 

2. Ukazanie wp造wu codziennych czynno軼i i zachowa na stan 鈔odowiska naturalnego.

 

3. Uwra磧iwienie na zwi您ek degradacji 鈔odowiska ze zdrowiem cz這wieka.

 

4. Wskazanie na sposoby dbania o przyrod o篡wion i nieo篡wion.

 

Realizacja program闚 ekologicznych.

 

 

Udzia w akcjach np.: Sprz徠anie 安iata, Dzie Ziemi, zbi鏎ka surowc闚 wt鏎nych, porz康kowanie terenu przyszkolnego w ramach godzin wychowawczych.

 

 

Organizowanie zaj耩 w terenie. Organizacja szkolnych konkurs闚 ekologicznych.

Pogadanki tematyczne.

 

 

PROFILAKTYKA ZAGRO浩

 

L.p

Zadania szko造

Cele

Formy i sposoby realzacji

I.

Zwi瘯szenie poziomu bezpiecze雟twa ucznia w szkole

1. Doskonalenie warunk闚 bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza ni.

 

2. Ochrona uczni闚 przed skutkami niepo膨danych dzia豉 ludzi z zewn徠rz.

 

3. Eliminowanie zagro瞠 po瘸rowych.

 

4. Zapewnienie bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz odpoczynku mi璠zy lekcjami.

 

5. Ochrona mienia spo貫cznego.

 

6. Przeciwdzia豉nie agresji w szkole.

 

7. Eliminowanie zagro瞠 zwi您anych z zachowaniami ryzykownymi uczni闚.

Lekcje z wychowawc, apele, pogadanki, zaj璚ia pozalekcyjne, zaj璚ia warsztatowe i profilaktyczne.

 

II.

Kszta速owanie umiej皻no軼i samodzielnego, codziennego dbania o w豉sne bezpiecze雟two

 

1. Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

 

2. Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania si po drogach, podr騜owania, nawi您ywania znajomo軼i, wypoczynku nad wod, itp.

 

3. Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urz康ze elektronicznych (telefon闚 kom鏎kowych, tablet闚, itp.)

 

III.

Doskonalenie umiej皻no軼i rozpoznawania zagro瞠 i w豉軼iwego zachowania si w sytuacjach niebezpiecznych

 

1. Minimalizowanie zagro瞠 zwi您anych z drog „do” i „ze” szko造.

 

2. Kszta速owanie gotowo軼i i umiej皻no軼i udzielania pierwszej pomocy w nag造ch wypadkach.

 

3. U鈍iadamianie zagro瞠 zwi您anych z 篡ciem towarzyskim, podr騜ami, aktywno軼i w okresach wolnych od nauki.

 

4. Doskonalenie umiej皻no軼i szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygna堯w niebezpiecze雟twa.

 

5. U鈍iadamianie zagro瞠 zwi您anych z korzystaniem z Internetu.

 

6. Poznawanie sposob闚 krytycznego korzystania z medi闚 i prasy.

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem.

 

Zaj璚ia z nauczycielem techniki i nauczycielem przyrody.

 

Czytanie literatury dotycz帷ej tematu.

IV.

Eliminowanie agresji z 篡cia szko造

 

1. Doskonalenie umiej皻no軼i rozpoznawania i nazywania zachowa agresywnych oraz egoistycznych.

 

2. Kszta速owanie postaw odrzucaj帷ych przemoc oraz umiej皻no軼i nieagresywnego, asertywnego zachowywania si w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

 

3. Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole.

 

V.

Wspieranie nabywania umiej皻no軼i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych

 

1. Doskonalenie umiej皻no軼i rozpoznawania czynnik闚 ryzyka.

 

2. Propagowanie wiedzy o spo貫cznych mechanizmach wywierania wp造wu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi.

 

3. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodzic闚, opiekun闚. (za篡wanie substancji psychoaktywnych, dopalaczy, narkotyk闚, palenie papieros闚)

 

4. Propagowanie wiedzy podnosz帷ej efektywno嗆 dzia豉 profilaktycznych.

Negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja w豉snych potrzeb, dyskusje, rozmowy, pogadanki.

 

 

 

 

Aktywne uczestniczenie w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych.

 

 

Wsp馧praca z osobami i instytucjami zajmuj帷ymi si problematyk uzale積ie.

VI.

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym- wspieranie uczni闚 maj帷ych trudno軼i w nauce i w przystosowaniu si w grupie.

 

1. Diagnozowanie trudno軼i w nauce.

 

2. Dostosowywanie wymaga do mo磧iwo軼i indywidualnych uczni闚.

 

3. Zorganizowanie pomocy kole瞠雟kiej.

 

4. Tworzenie zespo堯w wsparcia.

 

5. Budowanie motywacji do nauki.

 

6. Rozwijanie zainteresowa i uzdolnie uczni闚.

 

7. Wdra瘸nie do aktywnych form sp璠zania wolnego czasu.

 

VII.

Pedagogizacja rodzic闚 i nauczycieli.

 

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn i istoty niepowodze dydaktycznych- wskaz闚ki do pracy w domu z dzieckiem.

 

Organizowanie szkole dla uczni闚, rodzic闚 i nauczycieli.

 

VIII.

Opieka zdrowotna i pomoc socjalna

 

1. Organizowanie bezp豉tnych obiad闚 w sto堯wce szkolnej.

 

2. Zapomogi losowe dla dzieci najbardziej potrzebuj帷ych, stypendia szkolne.

 

3. Opieka po lekcjach w 鈍ietlicy szkolnej- pomoc w nauce.

 

4. Badania kontrolne prowadzone przez piel璕niark szkoln.

 

5. Troska o higien osobist dzieci. Przegl康y czysto軼i.

 

6. Organizowanie akcji charytatywnych na terenie szko造, np.

Szlachetna paczka.

 

IX.

Badania, diagnoza i analiza rozmiar闚 niedostosowania spo貫cznego uczni闚.

 

1. Opracowanie i przeprowadzenie bada ankietowych w鈔鏚 uczni闚, rodzic闚 i nauczycieli.

 

Kwestionariusz ankiety

 

X.

Wsp馧praca z instytucjami i stowarzyszeniami.

 

1. Wsp馧praca z OSP w Czepielowicach

2. Wsp馧praca z PPP w Brzegu

3. Wsp馧praca z Komisariatem Policji w Brzegu

4. Wsp馧praca z Gminn Komisj Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych w Lubszy

5. Wsp馧praca ze 安ietlic 字odowiskow w Czepielowicach

6. Wsp馧praca z S康em Rodzinnym w Brzegu

7. Wsp馧praca z GOK w Lubszy

 

 

 

 

 

EWALUACJA

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezb璠na jest jego ewaluacja. Nale篡 wi璚 kontrolowa zar闚no przebieg procesu, jak i osi庵ni皻e wyniki. W tym celu na pocz徠ku roku szkolnego i w trakcie jego trwania nale篡 przeprowadzi w鈔鏚 uczni闚, rodzic闚 i nauczycieli ankiety.

Proces powinien by kontrolowany przez bie膨ce monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (je瞠li wyst徙i taka potrzeba). Ewaluacj wynik闚 nale篡 przeprowadzi pod koniec ka盥ego roku szkolnego i opracowa wnioski do pracy na nast瘼ny rok szkolny.

Narz璠zia ewaluacji:

- Sprawozdania wychowawc闚 z realizacji Program闚 Wychowawczo-Profilaktycznych klas;

- Ankieta skierowana do uczni闚, dotycz帷a ich postaw i zainteresowa;

- Ankieta skierowana do rodzic闚, dotycz帷a osi庵ni耩 dydaktyczno- wychowawczych dziecka, ze wskazaniem kierunku dzia豉 do dalszej pracy oraz kwestionariusz ankiety pozwalaj帷y stworzy sylwetk absolwenta naszej szko造;

- Ankieta skierowana do nauczycieli, kt鏎ej celem b璠zie uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji;

- Analiza trudno軼i wychowawczych, problem闚 szkolno-鈔odowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga i Psychologa szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawc闚 klas, rodzic闚 i uczni闚.

- Analiza dokument闚;

 - Obserwacje;

- Wywiady, ankiety z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

 

IX. USTALENIA KO哸OWE

Za realizacj Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szko造 odpowiedzialni s wszyscy pracownicy Szko造.

Dyrektor Szko造 czuwa nad prawid這wo軼i jego realizacji.

Za realizacj poszczeg鏊nych zakres闚 odpowiedzialni s nauczyciele zadeklarowani, b康 zaproponowani przez Dyrektora Szko造.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespo逝 Szkolno – Przedszkolnego z oddzia豉mi Gimnazjalnymi w Czepielowicach na lata 2017-2022 jest otwarty, mo瞠 by modyfikowany w trakcie realizacji.

Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

W ka盥ym roku szkolnym we wrze郾iu wychowawcy klas  opracuj dokument „Plan Wychowawczo-Profilaktycznego dla danej klasy”.

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowa zesp馧 nauczycieli w sk豉dzie:

Gra篡na Maruda

Dorota Friedmann

Katarzyna Wasilewska

Ewa Chojnowska

Ma貪orzata Pustowar

 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespo逝 Szkolno – Przedszkolnego z odzia豉mi Gimnazjalnymi w Czepielowicach

- przyj皻o uchwa陰 Rady Pedagogicznej w dniu ……………………………………………….

- przyj皻o uchwa陰 Rady Rodzic闚 w dniu ……………………………………………………….

- w porozumieniu z Samorz康em Uczniowskim w dniu ……………………………………..

Rada Rodzic闚 Rada Pedagogiczna Samorz康 Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash Zegar
Kalendarz
Pa寮ziernik 2019
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy